Date: 26/01/2016

By: Vilem Kuntscher

Subject: Best wishes DB :) !

Můj příspěvek bude krátký, ale o to upřímnější. Velké věci totiž nepotřebují mnoho slov. Jsem skutečně rád, že barvy Drooling Bulldog jsou na světě. Jsou to totiž ty nejlepší barvy ( složením - pigmenty jsou identické s pigmenty období Velké války, i vlastnostmi ), které jsem kdy měl v rukou! Mnoho šťastných let, Buldoku :)! Srdečně Vilem

My contribution will be short, but very honest . Because great things do not need many words . I'm really glad Drooling Bulldog colors are on the World, because of they are the best paints ( both composition - pigments are identical with pigments of the time of the Great War , and properties ) that I have ever had in my hands ! Many happy years , dear Bulldog :) ! Cordialy Vilem

https://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=71&t=93348

Back